Фізика напівпровідників


розділ фізики твердого тіла, який вивчає особливості фізичних властивостей напівпровідників і фізичних явищ, які у них відбуваються