Фонд

1) ресурси, запаси, нагромадження, кошти або матеріальні цінності, що мають цільове призначення;

2) організація для надання всебічної допомоги певним верствам населення;

3) множина документів, колекцій та предметів бібліотеки

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ