Фабула


послідовне, стисле викладення подій, фактів, вчинків героїв, зображених у художньому творі