Укріплений район

УР, територія, обладнана системою довгочасних та польових фортифікаційних споруд у поєднанні з інженерними перешкодами, підготовлена для тривалої оборони спеціально призначеними військами самостійно або у взаємодії із загальновійськовими частинами

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ