Українська радянська енциклопедія


універсальна енциклопедія, видана в УРСР двома виданнями протягом 1960–1980-х