Трубадури

співаки у південній Франції в кін. 11 – поч. 14 ст.

Покликання на статтю