Трансферази

окремий клас ферментів, що каталізують перенесення функціональних груп і молекулярних залишків від однієї молекули до іншої. Широко поширені в рослинних і тваринних організмах, беруть участь у перетвореннях вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових і амінокислот

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ