Теплопровідність

сукупність незворотних фізичних процесів переносу тепла атомно-молекулярного процесу; передача теплової енергії в результаті теплового руху або взаємодії мікрочастинок від більш нагрітих тіл (або їх ділянок) до менш нагрітих

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ