Таніни

таніди, група фенольних сполук рослинного походження, що містять велике число гідроксильних груп

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ