Схема

1) спрощене зображення, начерк, креслення, викладення чогось у загальних основних рисах (показане умовними знаками); 2) модель зображення в загальних рисах будь-якої системи (побудови) або взаємного розташування частин механізму (напр., схема мотора)

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ