Суфікс

афіксальна морфема, що стоїть після кореня і служить для творення нових слів чи граматичних форм слова

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ