Сульфіди


сполуки сірки з металами і деякими неметалами, що входять до складу сульфідних руд