Суб’єкт

філософська категорія, яка позначає носія предметно-практичної діяльності і пізнання (індивіда або соціальну групу), джерело активності, спрямованої на об’єкт

Покликання на статтю