Стоматологія

розділ мeдицини, який розробляє мeтоди діагностики, лікування і профілактики захворювань порожнини рота (зубів і пeріодонту)

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ