Стефана-Больцмана закон

залежність енергії випромінювання з одиниці площі поверхні в одиницю часу від ефективної температури тіла, що випромінює

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ