Спис

холодна зброя у вигляді довгого древка-ратища на кінці якого розміщено вістря, форма якого може бути найрізноманітнішою

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ