Спиномозкова рідина

рідина, яка циркулює у порожнинах шлуночків головного мозку

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ