Соціальний контроль

сукупність заохочень, обмежень і примусів, що складає систему соціальних санкцій для підтримки прийнятих зразків поведінки соціальної системи

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ