Сонет

ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п'ятистопного або шестистопного ямбу, власне, двох чотиривіршів (катрени) з перехресним римуванням та двох тривіршів (терцети) з усталеною схемою римування

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ