Скіфи

група іраномовних племен, давньогрецька назва групи народів, що мешкали у Східній Європі в епоху античності

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ