Синтаксис

1) характерні для конкретних мов засоби і правила створення мовних одиниць; 2) розділ граматики, що досліджує процеси породження мовлення

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності