Символізм

1) містико-релігійний напрям в європейській культурі (особливо мистецтві) кін. 19 – перш. третині 20 ст., який ґрунтувався на символізації як основному способі художнього узагальнення; 2) тип соціальної поведінки, регулятором якої є міфи й символи, переважно сакрального змісту


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ