Сила електрорушійна

ЕРС, скалярна величина, що характеризує здатність електричного поля спричинювати та підтримувати електричний струм у замкненому провідному колі

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ