Сенсуалізм

теоретико-пізнавальна позиція (найрозвинутіша у філософії Нового часу), яка визнає відчуття єдиним джерелом і підставою достовірних знань


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ