Світовий гірничий конгрес

Світовий гірничий конгрес – міжнародна неурядова організація, яка об’єднує практичних фахівців і науковців різних країн у галузях розробки родовищ твердих корисних копалин.

Див. Міжнародні конгреси в галузі освоєння надр Землі.

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності