Рослини спорові

рослини, які розмножуються спорами