Релігієзнавство

комплексна галузь знань, спрямована на осягнення сутності, закономірностей розвитку та функціонування релігії; природи релігійних явищ і релігійних процесів; ролі релігії в житті людини, спільноти, суспільства в цілому.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ