Релятивістські ефекти

будь-яке явище у фізиці, кількісна характеристика якого визначається відношенням швидкості руху частинок фізичної системи до швидкості світла

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ