Релятивізм

філософський принцип, що визнає пріоритет відносності й недостовірності знання над абсолютністю істини, мінливості й розвитку – над стабільністю, зв’язків об’єктів – над їхніми властивостями


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ