Релятивізм

метафізична абсолютизація відносності та умовності змісту пізнання

Покликання на статтю