Регістр


сукупність бістабільних пристроїв, які використовують для приймання, зберігання та видачі інформаціі, а також простих її перетворень в обчислювальній техніці