Регресія моря

повільний відступ моря від берегів внаслідок підняття суші й опускання океанічного дна, зменшення об’єму води в океанічному басейні

Покликання на статтю