Підйомна сила


складова повної аеродинамічної сили, перпендикулярна вектору швидкості руху тіла в потоці рідини чи газу, що виникає в результаті несиметричності обтікання тіла потоком