Путівник

Путівник — довідкове видання, що містить короткі відомості про певний географічний об’єкт, культурно-освітню установу чи захід, розташовані в порядку, зручному для одержання інформації під час відвідування чи огляду.

Путівники для внутрішнього та зовнішнього туризму виходять різними мовами та мають різне змістове наповнення.

Класифікація

За предметом опису: оглядові (присвячені країні, регіону) та предметні (присвячені певному населеному пункту);

За мірою ілюстративності: ілюстровані і текстові;

За характером інформації: переважно інформаційні і переважно практичні.

Значення

Путівник:

• надає довідку про місце дестинації,

• інформує про шляхи, якими можна дістатися, умови проживання тощо;

• просуває місце дестинації як туристичний пункт;

• архівує дані про місце дестинації.

Серед видавців путівників: Lonely Planet, ДНВП «Картографія», «Основи» та ін.

Література

ДСТУ 3017 :2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ : Держспоживстандарт України, 2016. 42 с.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ