Променева швидкість

— проекція вектора відносної просторової швидкості об'єкта на промінь зору, який визначено напрямком до об'єкта від спостерігача чи від початку координат.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ