Прогрес соціальний

послідовне сходження до більш складних форм суспільного життя в результаті розв’язання суперечностей на попередніх етапах його розвитку, що виявляється в збільшенні продуктивності праці та переході до досконаліших способів взаємодії осіб та соц. груп

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ