Природа

1) в широкому сенсі – все суще; об’єктивно існуючий світ у всій різноманітності його форм, що передує людині та є універсальною умовою її існування; 2) фізичний універсум; 3) внутрішня сутність речі, комплекс її специфічних ознак


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ