Префікс

афіксальна морфема, яка стоїть перед коренем або перед іншим префіксом

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ