Прелат

високопоставлена духовна особа в Католицькій, Англіканській та Лютеранській церквах

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ