Постколоніалізм

міждисциплінарні студії, що вивчають наслідки колоніального правління та його скасування, стосунки колишніх метрополій з колоніями

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ