Посилання

1) елемент апарату видання, вказівка на джерело, що роз’яснює \ уточнює відомості з основного тексту видання; 2) елемент рубрики допоміжного покажчика, що позначає місце, яке займають у тексті видання відомості, зазначені в заголовку рубрики

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ