Популяція


сукупність організмів, що займають обмежений ареал і вільно схрещуються між собою