Популяція

сукупність організмів, що займають обмежений ареал і вільно схрещуються між собою

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ