Популяція

сукупність організмів, що займають обмежений ареал і вільно схрещуються між собою