Політична економія

фундаментальна наука про закони, управління виробництвом розподілом і обміном життєвих благ у суспільстві на різних рівнях його розвитку, сферою інтересів якої є суспільно-економічні стосунки

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ