Поліграфія

1) сукупність технічних засобів для багаторазового репродукування однакових копій зображення та способів типографського розмноження тексту у формі друкованої продукції; 2) галузь техніки, пов’язана з тиражуванням друкованої продукції

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ