Податки

частина національного доходу, що вилучається державою у населення через позаекономічний та економічний примус здебільшого на еквівалентній основі з метою виконання її соціально-економічних, політичних, правових функцій і досягнення військових цілей

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ