Повітряний простір

частина повітряної сфери, розташована над суходолом і водною територією тієї чи іншої країни

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ