Плинності межа

величина механічного навантаження (напруги), при якій в матеріалі наступають незворотні деформації