Плинності межа


величина механічного навантаження (напруги), при якій в матеріалі наступають незворотні деформації