Пишкін, Борис Андрійович

Пишкін, Борис.jpg

Пи́шкін, Бори́с Андрі́йович (03.09.1893, м. Казань, тепер Республіка Татарстан, Російська Федерація — 29.01.1970, м. Київ, тепер Україна) — вчений у галузі гідротехніки й гідрології, доктор технічних наук (з 1943), професор (з 1946), член-кореспондент АН УРСР (з 1951).

Пишкін, Борис Андрійович

Народження 03.09.1893
Місце народження Казань
Смерть 29.01.1970
Місце смерті Київ
Напрями діяльності гідротехніка
Pyshkin-Borys-Andriiovych-vue.png

Життєпис

1924 закінчив інженерний факультет Московської сільськогосподарської академії імені К. А. Тімірязєва (тепер Російський державний аграрний університет МСХА ім. К. А. Тімірязєва).

1925–1929 працював у Середній Азії, зокрема в Киргизії (тепер Киргизстан), на іригаційному будівництві (див. Іригація).

1929–1935 викладав у наукових установах і закладах вищої освіти Закавказзя.

1935–1937 завідував кафедрою гідротехнічних споруд гідромеліоративного факультету Омського сільськогосподарського інституту (тепер Омський державний аграрний університет імені П. А. Столипіна).

1937–1941 та 1945–1959 викладав у Київському гідромеліоративному інституті (тепер Національний університет водного господарства та природокористування).

Учасник Другої світової війни. Брав участь у проектуванні й будівництві військових гідротехнічних об’єктів на фронті. Під час війни захистив докторську дисертацію на тему «Розрахунок водосховищних гребель на векторову хвилю» (1943).

Одночасно з викладанням у Київському гідромеліоративному інституті 1945–1948 виконував функції завідувача секції водогосподарських проблем Академії наук УРСР.

1948–1967 — завідувач відділу гідротехніки в Інституті гідрології й гідротехніки АН УРСР (тепер Інститут гідромеханіки НАН України); 1962–1967 — водночас завідувач кафедри гідрології суші географічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Був членом берегової секції океанографічної комісії АН СРСР, комісії з хвильового впливу на гідротехнічні споруди при Раді з проблем водного господарства АН СРСР.

Наукова діяльність

Дослідження вченого присвячені питанням динаміки берегів морів і водосховищ; теорії гідродинаміки прибережної зони; дії вітрових хвиль на гідротехнічні споруди та береги; циркуляції двофазних потоків у трубопроводах і річках; явищ фільтрації води в ґрунті.

Створив новий науковий напрям «Динаміка берегів водосховищ».

Автор фізико-математичної моделі штучного піщаного пляжу — берегозахисної споруди нового типу (1949), а також першого українського навчального посібника з гідротехнічних споруд для гідромеліоративних технікумів (1953).

Під керівництвом вченого було розроблено методику розрахунку дамб і гребель з неукріпленим напірним відкосом; методи захисту берегів від затоплення і розмивання та захисту водозаборів і портів від замулення. Автор понад 240 наукових праць, серед них — 20 монографій.

Визнання

Нагороджений медаллю «За оборону Сталінграда» (1947).

Праці

  • Восстановление гидротехнических сооружений в военное время. Москва : Госгеолиздат, 1942. 46 с.
  • Динамика берегов водохранилищ. Киев : Наукова думка, 1973. 413 с.

У с п і в а в т. — Лесосплав и лесосплавные сооружения на реках Украины. Киев : Академия наук УССР, 1955. 162 с.

  • Проектирование защитных сооружений на водохранилищах. Киев : Академия наук УССР, 1962. 136 с.
  • Исследование вдольберегового движения наносов на морях и водохранилищах. Киев : Наукова думка, 1967. 142 с.
  • Регулирование вдольберегового потока наносов. Киев : Наукова думка, 1972. 136 с.

Література

  1. Хільчевський В. К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. Київ : Ніка-Центр, 2001. 22 с.
  2. Хільчевський В. К., Осадчий В. І., Гребінь В. В. та ін. Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи. Київ : Ніка-Центр, 2004. 176 с.
  3. Професори Київського університету / Упоряд. С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко та ін. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014. 591 с.
  4. 120 років від дня народження видатного вченого в галузі гідротехніки, члена-кореспондента АН УРСР Бориса Андрійовича Пишкіна (03. 09. 1893 —29. 01. 1970) // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: http://nbuv.gov.ua/node/846#

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Пишкін, Борис Андрійович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Пишкін, Борис Андрійович (дата звернення: 30.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
29.09.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ