Пишкін, Борис Андрійович

Пишкін, Борис.jpg

Пи́шкін, Бори́с Андрі́йович (03.09.1893, м. Казань, тепер Республіка Татарстан, Російська Федерація — 29.01.1970, м. Київ, тепер Україна) — вчений у галузі гідротехніки й гідрології, доктор технічних наук (з 1943), професор (з 1946), член-кореспондент АН УРСР (з 1951).

Пишкін, Борис Андрійович

Народження 03.09.1893
Місце народження Казань
Смерть 29.01.1970
Місце смерті Київ
Напрями діяльності гідротехніка

Життєпис

1924 закінчив інженерний факультет Московської сільськогосподарської академії імені К. А. Тімірязєва (тепер Російський державний аграрний університет МСХА ім. К. А. Тімірязєва).

1925–1929 працював у Середній Азії, зокрема в Киргизії (тепер Киргизстан), на іригаційному будівництві (див. Іригація).

1929–1935 викладав у наукових установах і закладах вищої освіти Закавказзя.

1935–1937 завідував кафедрою гідротехнічних споруд гідромеліоративного факультету Омського сільськогосподарського інституту (тепер Омський державний аграрний університет імені П. А. Столипіна).

1937–1941 та 1945–1959 викладав у Київському гідромеліоративному інституті (тепер Національний університет водного господарства та природокористування).

Учасник Другої світової війни. Брав участь у проектуванні й будівництві військових гідротехнічних об’єктів на фронті. Під час війни захистив докторську дисертацію на тему «Розрахунок водосховищних гребель на векторову хвилю» (1943).

Одночасно з викладанням у Київському гідромеліоративному інституті 1945–1948 виконував функції завідувача секції водогосподарських проблем Академії наук УРСР.

1948–1967 — завідувач відділу гідротехніки в Інституті гідрології й гідротехніки АН УРСР (тепер Інститут гідромеханіки НАН України); 1962–1967 — водночас завідувач кафедри гідрології суші географічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Був членом берегової секції океанографічної комісії АН СРСР, комісії з хвильового впливу на гідротехнічні споруди при Раді з проблем водного господарства АН СРСР.

Наукова діяльність

Дослідження вченого присвячені питанням динаміки берегів морів і водосховищ; теорії гідродинаміки прибережної зони; дії вітрових хвиль на гідротехнічні споруди та береги; циркуляції двофазних потоків у трубопроводах і річках; явищ фільтрації води в ґрунті.

Створив новий науковий напрям «Динаміка берегів водосховищ».

Автор фізико-математичної моделі штучного піщаного пляжу — берегозахисної споруди нового типу (1949), а також першого українського навчального посібника з гідротехнічних споруд для гідромеліоративних технікумів (1953).

Під керівництвом вченого було розроблено методику розрахунку дамб і гребель з неукріпленим напірним відкосом; методи захисту берегів від затоплення і розмивання та захисту водозаборів і портів від замулення. Автор понад 240 наукових праць, серед них — 20 монографій.

Визнання

Нагороджений медаллю «За оборону Сталінграда» (1947).

Праці

  • Восстановление гидротехнических сооружений в военное время. Москва : Госгеолиздат, 1942. 46 с.
  • Динамика берегов водохранилищ. Киев : Наукова думка, 1973. 413 с.

У с п і в а в т. — Лесосплав и лесосплавные сооружения на реках Украины. Киев : Академия наук УССР, 1955. 162 с.

  • Проектирование защитных сооружений на водохранилищах. Киев : Академия наук УССР, 1962. 136 с.
  • Исследование вдольберегового движения наносов на морях и водохранилищах. Киев : Наукова думка, 1967. 142 с.
  • Регулирование вдольберегового потока наносов. Киев : Наукова думка, 1972. 136 с.

Література

  1. Хільчевський В. К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. Київ : Ніка-Центр, 2001. 22 с.
  2. Хільчевський В. К., Осадчий В. І., Гребінь В. В. та ін. Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи. Київ : Ніка-Центр, 2004. 176 с.
  3. Професори Київського університету / Упоряд. С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко та ін. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014. 591 с.
  4. 120 років від дня народження видатного вченого в галузі гідротехніки, члена-кореспондента АН УРСР Бориса Андрійовича Пишкіна (03. 09. 1893 —29. 01. 1970) // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: http://nbuv.gov.ua/node/846#

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Пишкін, Борис Андрійович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Пишкін, Борис Андрійович (дата звернення: 12.05.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
29.09.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ