Оптимізація

1) процес вибору найкращого з багатьох можливих варіантів рішення; 2) приведення системи (економічної, соціальної, політичної) в оптимальний (найдосконаліший) стан

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ