Опозиція

протиставлення двох або кількох однорідних мовних одиниць для виявлення різниці між ними