Океанографія

Океанографія– наука, що вивчає фізичні властивості Світового океа ну; основні підрозділи: гідротермодинаміка океану (досліджує водний і тепловий баланс океану, динаміку хвильових процесів та турбулентність морських вод); оптика океану (виявляє закономірності поширення, розсіювання та поглинання світла у морській воді); акустика океану (поширення звукових хвиль у водному середовищі).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ